London - Tehran - Hong Kong - Kuala Lumpur
شنبه تا چهارشنبه

مدیریت مالی پروژه 

مدیریت مالی پروژه چیست؟

مدیریت مالی پروژه فرآیندی‌ست که برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، حسابداری، گزارشات مالی، کنترل داخلی، حسابرسی، تامین و تدارکات، هزینه‌ها و پرداخت‌ها و پیشرفت فیزیکی کار را به هم متصل می‌کند تا در نهایت امکان مدیریت درست و بهینه‌ی منابع را برای رسیدن به اهداف پروژه ایجاد کند.

خدمات مشاوره تجاری
۹۲%
خدمات مالی
۸۴%
راه حل های فناوری
۸۷%
خدمات بازاریابی
۹۷%

تفاوت مدیریت مالی با برنامه‌ریزی مالی

برنامه‌ریزی مالی در واقع همان بودجه‌بندی پروژه است و نباید به جای مدیریت مالی پروژه از آن استفاده کرد. برنامه‌ریزی مالی به نوعی زیرمجموعه‌ی مدیریت مالی پروژه است و باید توجه داشت که اگر به درستی اجرا نشود، شاهد بودجه‌بندی غلط، پیش‌بینی اشتباه از نیازهای مالی پروژه‌ها و برآورد نامناسب هزینه‌ها در یک پروژه خواهیم بود که فرآیند کلی مدیریت مالی را با مشکل مواجه می‌کنند و می‌توانند به راحتی منجر به شکست پروژه و عدم تحقق اهداف آن شوند.

مدیریت مالی پروژه بخش بزرگی از مسئولیت‌های هر مدیر پروژه است که می‌تواند موفقیت یا شکست پروژه‌ی او را رقم بزند. برای اجرای درست فرآیند مدیریت مالی پروژه، باید سیاست‌های مالی سازمان‌تان را به خوبی بشناسید، با رویه‌های مالی و مدیریتی آن آشنا باشید و اولویت‌های پروژه را هم بدانید. برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی پروژه در بخش‌های مختلف، به مدیریت مناسب مالی در پروژه کمک می‌کنند و باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشت.

مدیریت استراتژیک شرکتی و پروژه های زیرساختی

ارائه مشاوره تجاری و صنعتی در صنایع و رشته های مختلف و حساس، یکی از مهمترین خدمات ما است؛

بهره گیری از ابزارهای به روز و پیاده سازی مدل های برنامه ریزی استراتژیک، ما را در بهبود فضای تجاری هر سازمان یاری نموده است تا بتوانیم فرآیند تحلیل، تدوین، برنامه ریزی، پیاده سازی و اجرا، کنترل و ارزیابی استراتژی را در بنگاه های اقتصادی بدرستی انجام دهیم؛

در هر حوزه و هر سطحی که فعالیت میکنید، میتوانید از خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک مالی گروه RBE استفاده کنید و آن را در سطوح مختلف تجارت خود اجرا نمایید.