London - Tehran - Hong Kong - Kuala Lumpur
شنبه تا چهارشنبه

مشاوره امور تجاری و بازرگانی

فعالیت های بازرگانی بین المللی

جهانی شدن جزء لاینفک امروز جهان است (Globalization). چالش پیش روی مدیران تجاری و صنعتی جهان در تجارت بین الملل با پیچیدگی هایی چون: رقابت های فرا منطقه ای، نوسانات ارز، تکنولوژی، نوسانات عرضه و تقاضای جهانی و تغییرات ساختاری در مناسبات سیاسی و اقتصادی در جهان فقط قسمتی از این چالشها میباشد.

برای روبرو شدن و حل اینگونه مشکلات نیاز مبرم به کار تیمی دقیق، منسجم و تخصصی است و پشتیبانی های تخصصی از خارج از سیستم شرکتها میتواند در کاهش کمک نمایید.

شرکت های بازرگانی عضو گروه صبا آماده همکاری برای کمک به شرکت های فعال در تجارت، بخش واردات و صادرات و سرویس های تجاری بین المللی میباشد. این شرکت با بکارگیری و همکاری با متخصصین ایرانی-اروپایی و استفاده از کادر مجرب میتواند باعث کاهش ریسک و بالا رفتن مبادلات تجاری ایران در زمینه ها صنعتی و تجاری و تصمیم گیریهای صحیح مدیران تجاری، اقتصادی و صنعتی گردد.

ارائه راه حلهایی برای مقابله با پیچیدگیهای فوق میتواند شما را به اهدافتان نزدیکتر و موفقیتان را تضمینی تر و یا حداقل کاهش زیان و همچنین باعث کشف و توسعه فرصت های جدید برای شما در حوزه و بازار مورد نظرتان گردد.

این سرویس ها منطبق بر استاندارد های اروپا و بر اساس اصول عملی و علمی روز دنیا و شامل پشتیبانی های بعدی بر طبق قرارداد با واسطه این شرکت و یا مستقیما با طرف خارجی ارائه میگردند. قرار دادها نیز میتوانند در ایران و یا انگلستان یا سنگاپور و با استفاده از مشاورین حقوقی ایرانی و یا اروپایی تنظیم و شامل پیگرد های حقوقی داخلی و بین المللی باشند. 

مشاوره در خصوص خرید کالاها و قوانین ورود کالاهای مختلف به کشور و صدور آنها
۹۲%
ارائه مشاوره جهت روش های پرداختی و گشایش اعتبارات اسنادی و در موارد خاص
۹۲%
ارائه برترین مترجمین باتجربه در زمینه بازرگانی جهت خرید کالا از کشورهای خارجی زبان
۸۴%
منبع یابی، اعتبار سنجی و دریافت نمونه از منابع خارجی
۸۷%
ارائه آخرین اطلاعات در خصوص قوانین تجارت
۹۷%

مدیریت استراتژیک شرکتی و پروژه های زیرساختی

ارائه مشاوره تجاری و صنعتی در صنایع و رشته های مختلف و حساس، یکی از مهمترین خدمات ما است؛

بهره گیری از ابزارهای به روز و پیاده سازی مدل های برنامه ریزی استراتژیک، ما را در بهبود فضای تجاری هر سازمان یاری نموده است تا بتوانیم فرآیند تحلیل، تدوین، برنامه ریزی، پیاده سازی و اجرا، کنترل و ارزیابی استراتژی را در بنگاه های اقتصادی بدرستی انجام دهیم؛

در هر حوزه و هر سطحی که فعالیت میکنید، میتوانید از خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک مالی گروه RBE استفاده کنید و آن را در سطوح مختلف تجارت خود اجرا نمایید.